تاثیر معجزه آسای کود فسفر مایع معجزه گر بر درختان پسته

همانطور که کارشناس محترم ، آقای مهندس قنبری فر توضیح میدهند ، استفاده از کود فسفر مایع معجزه گر تاثیرات بسیار مهم و ارزشمندی بر این باغ پسته واقع در شهرستان ساوه و محصول آن داشته است.
همانطور که کارشناس گرامی نیز اشاره میکند ، استفاده از فسفر مایع معجزه گر سبب بهبود کلی رخ درختان پسته شده که ابن تغییرات محسوس شامل :
۱- بهبود مشهود اندازه و پهنای برگها ، افزایش سرشاخه ها و ترکه های فعال و رنگ سبز تیره برگها که نشان از سلامت عمومی درخت و فعال بودن فرآیندهای غذا ساز آن است .
۲- حضور مناسب جوانه های زایشی
۳- گل دهی و باردهی بسیار مناسب و استثنایی درختان پسته
که همه این اتفاقات مثبت و چشم گیر با یکبار محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر انجام پذیرفته است .

                                تاثیر فسفر مایع معجزه گر بر وضعیت باغ پسته
همانطور که در گزارش آقای حسن افشار باغدار پسته محترم از شهرستان ساوه مشاهده می فرمائید و وضعیت عمومی باغ نیز خود گویای همه چیز است ، استفاده از محلولپاشی فقط 20 لیتر از کود فسفر مایع معجزه گر واقعا در این باغ معجزه کرده است !
1- وضعیت برگها ، پهنا و سطح فوق العاده عالی ، رنگ سبز تیره و بسیار با نشاط و سرزنده
2- وضعیت گل دهی و نگهداری آنها بسیار عالی و بی نظیر
3- وضعیت سرشاخه ها و ترکه ها بی نظیر و از همه مهمتر رضایت باغدار که بهترین پاداش برای ماست .