تاثیر استفاده از فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم
همانطور که کشاورز عزیز گزارش میکنند ، استفاده از محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر به میزان 6.5 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی در 7 بهمن ماه 1401 و تکرار آن در مورخه 12 اسفند 1401 به صورت آب آبیاری . تاثیرات آن :
1- رنگ سبز تیره ، یکدست ، بدون زردی و …
2-:قامت بلند و افراشتگی ظاهری
3- ساقه های قدرتمند و استوانه ای به همراه گره های کامل همگی نشان از عملکرد صحیح و درست مکانیزم راه انداز فسفر مایع معجزه گر دارد .
شهرستان شوشتر ، کشاورز گرامی آقای علی انصاریان

                تاثیر فسفر مایع معجزه گر بر مزرعه گندم ( شهر آزاد وار – خراسان رضوی )
در این مزرعه به وضوح تاثیر محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر بر وضعیت گیاه گندم قبل و بعد از آن مشهود است ، شرایط عمومی مطلوب آن و قطعا تاثیر گذاری بسیار مثبت بر تولید آینده را شاهد خواهیم بود . شرایط عمومی بعد از محلولپاشی :
1- به وضوح سر زندگی ، رنگ سبز تیره یکدست که نشان از عملکرد صحیح فرآیندهای تولید و غذا سازی در گیاه است مشهود می باشد .
2-وضعیت ساقه ها : شکل گرفته و استوانه ای کامل با گره های مرتب و قطور
3-برگهای پهن و نوسعه یافته که حاصل تاثیر مثبت فسفر مایع معجزه گر بر ساختار ریشه توسعه یافته است مشخص است.
تمام این موارد به همراه تاثیرات مثبتی که بر روی تشکیل غلافها در آینده و از همه مهمتر پر شدن مطلوب آنها و تشکیل دانه هایی سالم و اصطلاحا چاق از تاثیرات مثبت این کود پایه ای معجزه گر است.

                             تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر روی مزرعه گندم
محلولپاشی مزرعه گندم توسط کود فسفر مایع معجزه گر و کود ریز مغذی استیم سیف در منطقه گُزل دره ، بخش نوبران شهرستان ساوه استان مرکزی ، تصویر بالا 8 روز پس از محلولپاشی مزرعه است . کل اتفاقات مثبتی که در این 8 روز پس از محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر در این مزرعه رخ داده است را می توان در چند سطر خلاصه کرد .
1- بهبود قابل ملاحظه در ارتفاع و قامت ساقه که پیش درآمد ساقه هایی لوله ای شکل و محکم با بنده های منظم است .
2-برگهایی با رنگ سبز تیره ، پهن و دراز که همگی حکایت از پیش درآمدی خوب از سیستم غذا ساز و غذا رسانی مناسب جهت پشتیبانی از رشد مناسب و با کیفیت بوته ها در مراحل بعدی گیاه است .

                                 تاثیر استفاده از فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم
همانطور که در توضیحات کشاورز آقای شکوهی از کشاورزان عزیز شهرستان فاریاب استان کرمان کاملا مشهود است با محلولپاشی 5 لیتر در هکتار فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم شاهد رخدادهای بسیار مثبت زیر بوده ایم :
1- هر گونه زردی و بی حالی در مزرعه کاملا مرتفع شده و به جای آنها ، سرزندگی و سلامتی مزرعه کاملا مشهود است ، رنگ سبز تیره و وسعت عالی برگهای گیاه حکایت از سر درون دارد .
2- همانطور که کشاورز گرامی نیز اشاره میکنند ، در حالی که مزرعه ایشان از مزرعه مجاوران عقب تر بوده با مصرف فسفر مایع معجزه گر ، عقب افتادگی و کمبودها در مزرعه کاملا رفع شده و حتی از مزارع مجاور هم به لحاظ رشدی پیشی گرفته شده است. 
و در آخر مهمترین مسئله که نشانگر عملکرد صحیح کود فسفر مایع معجزه گر است رضایت کشاورز از مصرف فسفر مایع است که از هر گونه کند و کاو علمی و پژوهشی مهمتر است.

                         تاثیر محلولپاشی کود فسفر مایع معجزه گر بر مزرعه گندم
همانطور که در ویدئوی فوق که حاصل 3 کلیپ جداگانه در 3 مقطع زمانی است به خوبی مشاهده می فرمایید ، محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر تاثیر شگفت انگیزی روی مزرعه گندم داشته است که می توان تیتر وار به آنها اشاره نمود :
1- رشد قدی و فوق العاده خوشه های گندم و ساختار استوار ساقه و گره های منظم ، 12 روز پس از استفاده از فسفر مایع معجزه گر ، که نشانگر عملکرد صحیح سیستم ریشه ای ، ساختار آوندی و غذا سازی گیاه است .
2-برگهای پهن و کشیده ، به رنگ سبز تیره و سر زنده که نشانگر اصلی سلامت و عملکرد درست کود فسفر مایع معجزه گر است .
3- تشکیل سنبله در بهترین کیفیت خود ، پر شدن کامل غلاف‌ها و کیفیت بسیار مناسب دانه ها تمام موارد فوق و از همه مهمتر رضایت کشاورز گرامی ، حاصل عملکرد درست و قابل پیش بینی کود فسفر مایع معجزه گر است که فقط یکبار محلولپاشی صورت گرفته است .

 

 

                 مقایسه دو مزرعه گندم با و بدون استفاده از فسفر مایع معجزه گر

توضیحات کارشناسی ، سرکار خانم مهندس قزلباش از شهرستان ارزوئیه استان کرمان در رابطه با دو مزرعه با استفاده از فسفر مایع معجزه گر و کود اوره و بدون استفاده از فسفر مایع معجزه گر .
سطح سبزینگی در برگها ، میزان گسترش و توسعه سطح برگها در مزرعه ای که با فسفر مایع معجزه گر تغذیه شده است نسبت به مزرعه شاهد کاملا برتری مشهود داشته و قابل مقایسه کارشناسی است.

                      تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر بر عملکرد گندم دیم قسمت 1

یکی از تاثیرات بسیار مهم کود فسفر مایع معجزه گر بر کیفیت و کمیت محصول گندم است که در ویدئوهای قبل به کرات به آنها اشاره شده بود ، لیکن این بار شاهد تاثیر این محلول معجزه گر بر محصول گندم دیم هستیم و این موضوع بسیار مهم و حیاتی در تولید کیفی و کمی این محصول با توجه به اهمیت کشت دیم محصولات مخصوصا محصولات استراتژیک کشور همچون گندم و جو است .

 

                  تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر بر محصول گندم دیم قسمت 2

یکی از تاثیرات بسیار مهم کود فسفر مایع معجزه گر بر کیفیت و کمیت محصول گندم است که در ویدئوهای قبل به کرات به آنها اشاره شده بود ، لیکن این بار شاهد تاثیر این محلول معجزه گر بر محصول گندم دیم هستیم و این موضوع بسیار مهم و حیاتی در تولید کیفی و کمی این محصول با توجه به اهمیت کشت دیم محصولات مخصوصا محصولات استراتژیک کشور همچون گندم و جو است .

 

همانطور که در توضیحات کشاورز آقای شکوهی از کشاورزان عزیز شهرستان فاریاب استان کرمان کاملا مشهود است با محلولپاشی 5 لیتر در هکتار فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم شاهد رخدادهای بسیار مثبت زیر بوده ایم :
1- هر گونه زردی و بی حالی در مزرعه کاملا مرتفع شده و به جای آنها ، سرزندگی و سلامتی مزرعه کاملا مشهود است ، رنگ سبز تیره و وسعت عالی برگهای گیاه حکایت از سر درون دارد .
2- همانطور که کشاورز گرامی نیز اشاره میکنند ، در حالی که مزرعه ایشان از مزرعه مجاوران عقب تر بوده با مصرف فسفر مایع معجزه گر ، عقب افتادگی و کمبودها در مزرعه کاملا رفع شده و حتی از مزارع مجاور هم به لحاظ رشدی پیشی گرفته شده است و در آخر مهمترین مسئله که نشانگر عملکرد صحیح کود فسفر مایع معجزه گر است رضایت کشاورز از مصرف فسفر مایع است که از هر گونه کند و کاو علمی و پژوهشی مهمتر است.

         فسفر مایع معجزه گر و نکاتی که در حین استفاده از آن در مزرعه لازم است بدانیم !

برای محلولپاشی کودهای مایعی همچون فسفر مایع معجزه گر توجه به نکات زیر ضروری است :
در زمان محلول پاشی هیچ سمی را به همراه کود ترکیب نکنید به هیچ عنوان از آب شور و منابع آب‌های آلوده برای تهیه محلول‌های کودی استفاده نکنید .
بهترین زمان محلول پاشی در اکثر گیاهان ساعت 6 تا 10 صبح است هرگز غلظت کودها را از میزان توصیه شده بالاتر نبرید چون باعث ایجاد گیاه سوزی می‌شود اگر محلول سطح زیرین برگ را هم پوشش دهد باعث افزایش جذب خواهد شد در محلول پاشی دوره رشد گیاه بسیار مهم است هر چقدر برگ گیاه جوان‌تر باشد کارایی جذب عناصر غذایی بیشتر است.
برای محلول پاشی هرگز از سمپاش‌هایی که قطرات را به شکل درشت پخش می‌کنند استفاده نکنید چون با تجمع مواد در یک نقطه از برگ امکان گیاه سوزی بسیار بالا می‌رود.

 

                      مزرعه گندم و تاثیر معجزه آسای فسفر مایع معجزه گر

توضیحات کشاورز گرامی کاملا گویاست و نیازی به هیچ توضیح اضافه ای نیست ، دفعات محلولپاشی 2 تا 3 نوبت ، مقدار توصیه شده دو نوبت اول هر بار 10 لیتر در هکتار به صورت محلولپاشی و یک نوبت 20 لیتر در آب آبیاری

 
                             تاثیر استفاده از فسفر مایع معجزه گر بر مزرعه گندم 
دو سری محلولپاشی هر سری به میزان 5 لیتر و یک بار آبیاری 20 لیتر در هکتار

                 محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر به همراه ریز مغذی استیم سیف
همانطور که در کلیپ حاضر ملاحظه می فرمایید محلولپاشی فسفر مایع معجزه به میزان 5 لیتر در هکتار به جهت تقویت پنجه گیاه ، ساقه و سیستم برگی و جلوگیری از بیماری‌های قارچی در حال انجام است (از اثرات ثانویه فسفر مایع معجزه گر علاوه بر توسعه ریشه و برگ ، خاصیت قارچکشی و مبارزه با حشرات ، لارو و کرمهای آنهاست ) که این میزان به علاوه مقدار 1.5 لیتر ریز مغذی استیم سیف اسپانیا ترکیب فوق العاده ای برای مزرعه می سازد . استیم سیف از دسته کودهای ریزمغذی است که حاوی ترکیبات مختلفی از عناصر مورد نیاز گیاه می باشد که هر یک به نوعی سلامت گیاهان و محصولات کشاورزی را ارتقاء می دهد. به عنوان مثال آهن به تولید رنگیزه سبز کمک می کند ، همچنین بخشی از ترکیب آنزیم هایی است که به سنتز پروتئین ، فتوسنتز و عملکرد متابولیسمی گیاه کمک می کند. آهن برای سنتز کلروفیل نیز ضروری است. استیم سیف یک ریز مغذی اسپانیایی و حاوی ترکیباتی همچون آهن ، بر ، منگنز ، روی و … است مه برای رشد و سلامت گیاه فوق العاده ضروری است .

 

                                  تاثیر فسفر مایع معجزه گر بر مزرعه گندم
همانطور که در کلیپ حاضر مشاهده می شود ، استفاده از محلول فسفر مایع معجزه گر در 2 مرحله ، هر بار 5 لیتر به صورت محلواپاشی و یکبار هم به میزان 20 لیتر در هکتار ، ترکیب با آب آبیاری ، سبب مزرعه ای با این طراوت و شادابی ،‌رنگ سبز تیره و صلابت بوته ها شده است .

                       محلولپاشی کود فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم

یکی از مهمترین و پایه ای ترین تاثیرات فسفر مایع معجزه گر تقویت فرآیند پنجه زنی و استحکام گیاه در مکان خود در زمین زراعی است .
استحکام گیاه در زمین نتیجه تشدید رشد و تقویت ریشه های جانبی است که علاوه بر تقویت بافت ریشه و استحکام و لوله ای شدن ساختار آوندی ساقه به جذب هر چه بیشتر آب و مواد معدنی و املاح مورد نیاز گیاه کمک شایانی می نماید .

                          استفاده از فسفر مایع معجزه گر روی مزرعه گندم

استفاده از فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم کشاورز عزیز از استان فارس شهرستان کوار ارتفاع بوته ها اندازه سنبله ها غلافهای کامل قامت صاف و مستحکم و شادابی عمومی مزرعه خود گویای کیفیت محصول است .

 

 

               استفاده از محلول فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم استان فارس

استفاده از محلولپاشی فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم کشاورز عزیز از شهرستان کوار استان فارس ویژگی :
1- ساقه های بلند لوله ای شکل کامل با ارتفاع مناسب
2-سنبله های بلند با غلاف‌های پر 3- بندهای کامل در ساقه شادابی عمومی و مخصوصا ساقه های قوی و محکم که در برابر با زدگی و ورس از خود مقاومت نشان میدهد از نشانه های مثبت استفاده از فسفر مایع معجزه گر در مزرعه گندم این کشاورز عزیز است .

 

                        تاثیر استفاده از فسفر مایع معجزه گر بر مزارع گندم خوزستان

مطابق توضیحات کارشناس :
استفاده از فسفر مایع معجزه گر سبب:
۱- بهبود قابل ملاحظه در اندازه سنبله
۲- پر شدن کامل غلاف‌ها و تقویت اندازه دانه ها
۳- بهبود در اندازه ساقه و محکمی دیواره سلولی آن که سبب استقامت در مقابل ورس شده است.
تجربه شما از فسفر مایع معجزه گر چیست ؟

کشاورز: آقای خسرجی. توضیح مهندس گلستانی از مرکز تحقیقات صفی آباد شهرستان دزفول استان خوزستان

                      فسفر مایع معجزه گر و خاصیت مقابله با سرمازدگی محصول در مزرعه گندم

فسفر مایع معجزه گر ، دارای ویژگی ها و کار کردهای مختلفی است که بعد از مقوی بودن به عنوان عنصر غذایی و کمک به فرایند پنجه زنی گیاه ، دارای خواص دیگری نیز هست که از مهمترین آنها مقاومت گیاه در برابر فرایند مرگبار و خسارت بار سرما زدگی است ویدیوی فوق خود گویای این ویژگی است .

                                             تاثیر فسفر مایع معجزه گر بر مزرعه گندم دیم
 استفاده از فسفر مایع معجزه گر در این مزرعه گندم دیم معجزه خود نشان داده و در مزرعه ای با رقم باران و با ۱۱ سال کشت مداوم و بدون استفاده از هیچ کود پایه ای و فقط با دو بار محلولپاشی کود فسفر مایع معجزه گر ، سبب ایجاد این مزرعه با طراوت و سر زنده شده است.
نکته جالب اینجاست که مقدار بذر مورد استفاده ۱۲۰ کیلو گرم بوده است و بارندگی مناسب نیز همراهی خوبی با کشاورز داشته است .