تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر بر باغات پسته دسته‌هاتاثیر کود فسفر مایع بر باغات پسته

تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر بر باغات پسته و محصول آن

از دیر باز تاثیر و نقش عنصر فسفر (P) به عنوان دومین عنصر مورد نیاز و ضروری برای رویش ،…