تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر بر گندم دسته‌هاتاثیر کود فسفر مایع روی گندم

مکانیزم تاثیر کود فسفر مایع معجزه گر روی گندم

فسفر (P) ، یکی از ضروری ترین عناصر مورد نیاز همه گیاهان خصوصا گندم به عنوان تامین کننده اصلی نیاز…