دسته‌هاUncategorized نقش فسفر در رشد گیاهان

درباره نقش فسفات و فسفیت ها در کشاورزی

ترکیبات فسفات (Pi) و فسفیت (Phi) دو نوع عناصر شیمیایی مهم و پرمصرف در کشاورزی هستند. گرچه پایه هر دو ترکیب…