فسفر مایع معجزه گر دسته‌هامعرفی فسفر مایع معجزه گر

ویژگیها و نحوه مصرف کود فسفر مایع معجزه گر

فسفر مایع معجزه گر ، کود مایع حاوی عنصر درشت مغذی فسفر (P)  به شماره ثبت کودی 97596 و یکی…